Místa koncertů

Hlavním místem konání festivalu Prague Proms 2012 je již tradičně Smetanova síň Obecního domu. Avšak vydat se za námi můžete i na jiná krásná místa, jako je například Chrám sv. Barbory a Muzeum české hudby.

 

 

 

Obecní dům

Smetanova síň
Náměstí Republiky 5
Praha 1

Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Nachází se v samotném centru Prahy, v těsném sousedství Prašné brány.
Na výzdobě Obecního domu se podíleli ve své době nejvýznamnější  čeští malíři a sochaři – Jan Preisler, Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek, Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha.
Od samotného počátku je Obecní dům objektem multifunkčním. Sály a salonky jsou  využívány pro pořádání kongresů, konferencí, koncertů, plesů, módních přehlídek.  Širší veřejnosti jsou přístupny pouze formou komentovaných prohlídek.
V letech 1994-1997 se Obecní dům podrobil technicky i finančně velmi náročné kompletní rekonstrukci. Po svém znovuotevření se opět stal významným centrem společenského a kulturního života.

zdroj: https://www.obecni-dum.cz/

 


Žofín Garden

Slovanský ostrov, Praha 1

Krytá venkovní zahrada mezi palácem Žofín a historickým zahradním altánem. Ideální dostupnost MHD a možnost parkování na ostrově. Kouzelný výhled na Vltavu a historické jádro města. Bezbariérový přístup. Otevřená kuchyně, celoroční grilování. Koncerty s odpovídajícím zázemím. Kapacita asi 200 diváků.

zdroj: www.zofingarden.cz


Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Chrám totiž nebyl vystavěn na popud některé církevní instituce, například kapituly či pro bohoslužebné potřeby farnosti, nýbrž byl od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva měl chrám původně status pouhé kaple. Architektonicky ovšem směle konkuroval Pražské katedrále.
Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.
Nejúchvatnější výjevy Svatobarborského chrámu zůstávají návštěvníkům skryty. Chrámy nebyly stavěny jen pro lidské oči, ale byly zasvěceny Bohu a ty nejroztodivnější objekty jsou umístěny vysoko nahoře. S dalekohledem nebo silným kukátkem můžete nad ochozy na pilířích obdivovat fantastickou faunu, tvořenou chimérami, netopýry, démony, harpyjemi, žábami nebo okřídlenými berany. Na jednom z jižních pilířů najdete i opici s pomerančem. Jedná se o první plastické zobrazení tohoto ovoce u nás. Uvnitř chrámu vás čeká atmosféra přitlumená barevným světlem vitráží a dokonalá akustika. Pořádají se zde varhanní koncerty a samozřejmě pravidelné mše.

zdroj: https://www.kutna-hora.net/

 

 

Jazz Dock

Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka)
150 00 Praha 5 - Smíchov


Jazz Dock se za relativně krátkou dobu své existence stal zřejmě nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším jazzovým klubem v České republice. Je zaměřený na českou diváckou obec, která tvoří přibližně 2/3 návštěvníků, zbylou třetinu tvoří zahraniční návštěvníci z celého světa. Dramaturgie klubu je vysoce profesionální, přivádí na podium pouze špičkové tuzemské a zahraniční skupiny, mnohdy za podpory ambasád, tuzemských a zejména zahraničních kulturních institucí. Klub klade důraz na pestrost žánrů a stylů od tradičního jazzu přes všechny hudební proudy jazzu a blues, až po jazz rock a moderní tvůrčí proudy mladé generace. Tomu odpovídá i věkové složení posluchačů, kdy nejsilněji je zastoupená mladá a střední generace. Vzhledem k obrovskému počtu koncertů (50-55 koncertů měsíčně), navštěvuje klub přibližně 4 000 diváků měsíčně, tedy kolem 50 000 diváků ročně. Velmi časté jsou záznamy celých koncertů pořizované zejména Českým rozhlasem, stanicí Vltava. Klub byl prezentován i v několika pořadech České televize. Koná se v něm většina křtů nových CD, soutěže a přehlídky či absolventské koncerty kapel studentů VOŠ při Konzervatoři J. Ježka a Jazzové sekce.

www.jazzdock.cz


České muzeum hudby

Karmelitská 2/4, 

118 00 Praha 1

 

Sídlo Českého muzea hudby se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, postaveném v 17. století podle projektu Francesca Carattiho.

Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil mj. jako pošta, četnická kasárna a archiv. Neobvyklá symbióza raně barokní církevní architektury s klasicistní užitkovou úpravou a nově dokončenou přestavbou pro muzeum nabízí návštěvníkům působivou kombinaci monumentality a detailu.

Každý, kdo vstoupí je zasažen mohutností dvorany i zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Národní muzeum využívá ojedinělou příležitost oživit tento prostor, kdysi zdobený díly barokních mistrů a rozeznívaný údajně jedněmi z největších varhan Prahy sklonku 17. století, opět hudbou.

 
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/
 

Mercedes Forum Praha

Daimlerova 2

140 00 Praha 4 - Chodov

 

Víceúčelová hala v prodejním a servisním centru Mercedes-Benz je unikátní prostor pro konání koncertů a dalších kulturních pořadů. Jedinečnost spočívá v tom, že koncertní sál je vytvořen za pomoci nejmodernějších technologií, které v prostoru vyhrazeném běžně prezentaci vozů Mercedes-Benz vytvoří špičkovou scénu s vysoce kvalitními akustickými vlastnostmi, pohodlným hledištěm a dobře viditelným jevištěm pro rozmanitá umělecká vystoupení.

 

www.mercedesforum.cz

 

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, Praha 1

 

Je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry.

Je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno.

Nemá stálý divadelní soubor - svá představení vytváří formou projektů.

Je místem mezinárodní konfrontace scénických umění.

Je místem setkávání různých kultur.

Svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve

veřejném prostoru.

Klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla.

Své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými

názorově spřízněnými organizacemi u nás i v zahraničí.

Slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné.

Je veřejným fórem.

 

www.archatheatre.cz